Adresář

Média

Subjekty: 16

ArteActa

Praha Praha

Média|Tisk

ArteActa je odborný recenzovaný časopis. Vychází od roku 2018, a to vždy dvakrát ročně, zpravidla na jaře a na podzim. Vydavatelem časopisu je Akademie múzických umění v Praze. Zaměřuje se na performativní umění a umělecký výzkum. Časopis tvoří tři základní obsahové pilíře:

soudobé performativní umění 20. a 21. století s důrazem na audiovizi, divadlo, hudbu, tanec a jejich interdisciplinární přesahy;
umělecký výzkum performativních umění v širokém významovém spektru tohoto pojmu;
eseje, překlady a recenze oborově významných studií a dalších výzkumných výstupů.
Hlavním jazykem časopisu je čeština. Časopis publikuje také příspěvky ve slovenštině a angličtině.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Malostranské náměstí 259/12
Praha 1
118 00

Czech Music Quarterly

Czech Music Quarterly

Praha Praha

Média|Tisk

Czech Music Quarterly je časopis v angličtině, který zkoumá strhující svět české klasické i současné hudby. Časopis se zaměřuje na různé aspekty české hudební scény od klasické po nezávislou a přináší čerstvé informace jak hudebním profesionálům, tak široké hudební veřejnosti. Nabízí studie o české hudbě, rozhovory a portréty českých skladatelů a interpretů, recenze a reportáže z významných událostí, vše napsané předními muzikology v atraktivním stylu.

Kopírovat odkaz

ČT Art

ČT Art

Praha Praha

Média|TV

ČT art je televizní stanice České televize zaměřená na kulturu. Vysílání zahájila 31. srpna 2013 společně s dětským kanálem ČT:D, s nímž sdílí frekvenční síť.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Kavčí hory
Praha 4
140 70

Fakker

Fakker

Praha Praha

Média|Tisk|Online

Co je to FAKKER!? FAKKER! je především postoj. FAKKER! je pocit. FAKKER! je životní styl. Jsme revolucí našich srdcí, jsme prostředníčky ukázané lžím a přetvářce. Nebereme masáž propagandy a spouštíme elektrickou bouři anarchie do oficiální hitparády plytkého tanečního popu. Jsme půlnoční harlekýni, našminkovaní manekýni, umělečtí loseři i vítězové v jednom, jsme atomová bomba v myslích všech, jejichž život je jen o penězích. Jsme poselství upřímnosti, hlas dionýských básníků lásky a nekorunovaní králové varietních průpovídek stejně jako primabaleríny ztracené generace alchymistů promarněných příležitostí. Jsme sžíravá kritika v systému, vada ve strojích, které nás mají naprogramovat, jsme Route 66 svobody slova, věrozvěstové politické nekorektnosti s vlastním názorem plivnutým do ksichtu všem haters. Jsme to já a ty, my dva proti celému světu. Stojíme hrdě a pozvedáme v obou rukách pevně sevřený FAKKER! proti každému, kdo s námi chce vyjebat. Tohle jsme my a nenecháme se manipulovat!

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Full Moon Magazine

Full Moon Magazine

Praha Praha

Média|Tisk

Full Moon je původní český multižánrový hudební magazín. Vychází pravidelně od roku 2010 a reflektuje hudební scénu u nás i v zahraničí, s přesahy do filmu, komiksu, literatury či designu. Každý měsíc odráží aktuální kulturní dění, nabízí kvalitní a originální zpracování, obsah a nadčasový design grafického studia Carton Clan. Spolupracuje s výjimečnými lidmi napříč kulturním spektrem. Není odkázán na agenturní zpravodajství – jeho obsah je bez výjimky exkluzivní – a zakládá si na dobrých a osobních vztazích se čtenáři. V letech 2018 a 2019 získal ocenění Press of the Year od festivalu Nouvelle Prague.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Vršovická 16
Praha 10 Vršovice
101 00

Harmonie

Harmonie

Praha Praha

Média|Tisk|Online

Časopis Harmonie se zrodil v roce 1992, avšak první číslo vyšlo v roce 1993. Jeho vydavatelem je nakladatelství Muzikus. Na počátku byla idea vytvořit tiskové médium nového typu, které by úrovní a obsahem korespondovalo s předními evropskými hudebními časopisy typu Le Monde de la Musique, Diapason, BBC Music Magazine a Gramophone. Proto byl kladen od počátku důraz na rubriku recenzí hudebních nosičů, rozhovory a různé typy článků. Dnes obsahuje archiv Harmonie unikátní sbírku recenzí desek a bezkonkurenční soubor rozhovorů s domácími a zahraničními umělci, často exkluzivního charakteru.
Harmonie je ideálem asi každého umělce. Naše Harmonie chce být pozitivní, tematicky i názorově vyvážená, nabízet zajímavé názory, smysluplné poznatky a nové informace...
V letech rozkvětu nahrávacího průmyslu, tj. v 90. letech, pořádala Harmonie jedinou soutěž v oblasti klasické hudby v České republice. Nejdříve pod názvem Zlatá Harmonie, později Ceny Harmonie, jež měly mezinárodní renomé (ceny získali například Dagmar Pecková, Magdalena Kožená, Jiří Bárta, Ivan Moravec, Zuzana Růžičková, Anne-Sophie Mutter, John Eliot Gardiner…). Dodnes na tento projekt nebyl nikdo schopen úspěšně navázat.
Velmi úspěšně se od 90. let rozvíjí uveřejňování vícedílných projektů – seriálů. V průběhu let tak vznikl bezkonkurenční archiv. Kromě klasické hudby se časopis věnuje jazzu a selektivně i world music a tanci. V oblasti jazzu je Harmonie dokonce jediným médiem (kromě Českého rozhlasu Vltava), které sleduje aktuální dění v takové šíři i hloubce. Díky spolupracovníkům pak monitorujeme hudební život nejen v regionech, ale i v zahraničí.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Novákových 439/6
Praha 8
18000

Hudební rozhledy

Hudební rozhledy

Praha Praha

Média|Tisk|Online

Časopis Hudební rozhledy, jehož vydavatelem je Společnost Hudební rozhledy, člen Asociace hudebních umělců a vědců, vychází nepřetržitě a pod stejným názvem (převzatým podle časopisu vydávaného prof. Vladimírem Helfertem ve 20. letech minulého století) od roku 1948, a tudíž se letos prezentuje svým již 60. ročníkem. Vychází dvanáctkrát do roka v rozsahu 64 stran a jeho základní koncepce, v jejímž duchu žádný jiný časopis v České republice nepůsobí, vychází ze snahy informovat prostřednictvím předních českých muzikologů a publicistů co nejširší okruh čtenářů (jak profesionálů tak i amatérů) o nejvýznamnějších hudebních událostech z oblasti klasiky pořádaných v celé České republice a výběrově i v zahraničí. Sleduje kompoziční tvorbu včetně nových skladebných směrů, interpretaci, pedagogiku, problematiku nosičů, oblast výroby hudebních nástrojů i organizaci a ekonomiku kultury, a to jak v historických, tak i v mezinárodních souvislostech. Konkrétně tedy zahrnuje nejen hodnocení vybraných festivalů, jednotlivých koncertů či soutěží, ale i portréty významných osobností a rozhovory s interprety, skladateli či řediteli nejrůznějších hudebních institucí, orchestrů, agentur apod., či reportáže a fejetony. Nedílnou součástí obsahu časopisu, který s řadou jmenovaných hudebních subjektů spolupracuje i jako jejich významný mediální partner, je i oddíl recenzí pokrývající veškeré české a moravské operní (a dílem i operetní, baletní a muzikálové) premiéry, hodnocení CD novinek z nabídky většiny na našem trhu působících firem a rubrika studií a komentářů, která je z podstatné části zaměřena vždy na několik tematických okruhů zpracovávaných formou seriálů (např. cyklus o světových operních divadlech, dvanáct rozhovorů s významnými představiteli zlaté éry českého divadla, série článků věnovaných starší české hudbě či zevrubnější - byť přístupnou formou prezentované a do celkového kontextu zařazené analýzy některých významnějších premiér soudobých skladatelů). Vedle recenzování CD však časopis přináší i pravidelné analýzy odborné literatury a v rubrice Horizont příspěvky, zabývající se tématy z oblasti hudby folklorní, dechové, mimoevropské, jazzové či populární. Velký prostor je také věnován našim mladým umělcům, jimž se např. denní tisk prakticky nevěnuje vůbec a na stránkách Hudebních rozhledů dostávají k dispozici nemálo stran. A to nejen zasvěcených hodnocením jejich výkonů na koncertech či soutěžích, ale i profilovým medailonkům, rozhovorům apod. V důsledku toho časopis pravidelně spolupracuje s řadou pedagogických institucí, základními uměleckými školami počínaje a např. Pražskou konzervatoří či Hudební fakultou Akademie múzických umění v Praze konče.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Radlická
Praha

Hudební věda

Hudební věda

Praha Praha

Média|Tisk

V rámci Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., je recenzovaný čtvrtletník Hudební věda vydáván od roku 2019. V návaznosti na tradici sborníků Musikologie a Hudební věda patří časopis od svého založení v roce 1964 k základnímu odbornému periodiku oboru hudební věda.

Cílem časopisu je přinášet odborné články, recenze, zprávy z konferencí, dokumenty o hudební kultuře s důrazem na česká témata hudebněvědné a hudebněteoretické problematiky.

Časopis je plně recenzovaným periodikem a uveřejněné články podléhají standardnímu lektorskému řízení (double-blinded reviewing).

Vydává Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.

Vychází 4x ročně
ISSN 0018-7003
Hudební věda je zařazena či indexována v indexech a databázích Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), European Reference Index for the Humanities (ERIH), International Index to Music Periodicals, Music Index, RILM Abstracts of Music Literature, SCOPUS a Web of Science (WOS).

Kopírovat odkaz

Adresa

Puškinovo nám. 9
Praha 6
160 00

Muzikus.cz

Muzikus.cz

Praha Praha

Média|Tisk|Online

Hudební aktuality a články ze světa populární, nezávislé i klasické hudby, přehled akcí, katalogy kontaktů na hudební profesionály, kapely a kluby.
Vydavatelství Muzikus vydává také každý měsíc stejnojmenný časopis Muzikus.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Novákových 439/6
Praha 8
18000

Retro Music Television

Retro Music Television

Praha Praha

Média|TV

Jsme populární celoplošná hudební televize se zaměřením na největší hity a hudební informace od šedesátek do počátku nového milénia. Jako vůbec první hudební stanice na světě využíváme prostor mezi formáty 4:3 a 16:9 k zobrazování doprovodných informací k právě hranému interpretovi např. Bio interpreta, extra zajímavosti, obal alba, diskografie a další. RETRO MUSIC TV přináší nejslavnější hudebníky, pohodu, zábavu, párty, emoce a informace až do vašich obýváků. Hrajeme celosvětové hity, stejně jako populární i česko-slovenské interprety.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Záhřebská 156/26
Praha 2
120 00

Předchozí12Další