Adresář

Média

Subjekty: 12

ArteActa

Praha Praha

Média|Tisk

ArteActa je odborný recenzovaný časopis. Vychází od roku 2018, a to vždy dvakrát ročně, zpravidla na jaře a na podzim. Vydavatelem časopisu je Akademie múzických umění v Praze. Zaměřuje se na performativní umění a umělecký výzkum. Časopis tvoří tři základní obsahové pilíře:

soudobé performativní umění 20. a 21. století s důrazem na audiovizi, divadlo, hudbu, tanec a jejich interdisciplinární přesahy;
umělecký výzkum performativních umění v širokém významovém spektru tohoto pojmu;
eseje, překlady a recenze oborově významných studií a dalších výzkumných výstupů.
Hlavním jazykem časopisu je čeština. Časopis publikuje také příspěvky ve slovenštině a angličtině.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Malostranské náměstí 259/12
Praha 1
118 00

Czech Music Quarterly

Czech Music Quarterly

Praha Praha

Média|Tisk

Czech Music Quarterly je časopis v angličtině, který zkoumá strhující svět české klasické i současné hudby. Časopis se zaměřuje na různé aspekty české hudební scény od klasické po nezávislou a přináší čerstvé informace jak hudebním profesionálům, tak široké hudební veřejnosti. Nabízí studie o české hudbě, rozhovory a portréty českých skladatelů a interpretů, recenze a reportáže z významných událostí, vše napsané předními muzikology v atraktivním stylu.

Kopírovat odkaz

Fakker

Fakker

Praha Praha

Média|Tisk|Online

Co je to FAKKER!? FAKKER! je především postoj. FAKKER! je pocit. FAKKER! je životní styl. Jsme revolucí našich srdcí, jsme prostředníčky ukázané lžím a přetvářce. Nebereme masáž propagandy a spouštíme elektrickou bouři anarchie do oficiální hitparády plytkého tanečního popu. Jsme půlnoční harlekýni, našminkovaní manekýni, umělečtí loseři i vítězové v jednom, jsme atomová bomba v myslích všech, jejichž život je jen o penězích. Jsme poselství upřímnosti, hlas dionýských básníků lásky a nekorunovaní králové varietních průpovídek stejně jako primabaleríny ztracené generace alchymistů promarněných příležitostí. Jsme sžíravá kritika v systému, vada ve strojích, které nás mají naprogramovat, jsme Route 66 svobody slova, věrozvěstové politické nekorektnosti s vlastním názorem plivnutým do ksichtu všem haters. Jsme to já a ty, my dva proti celému světu. Stojíme hrdě a pozvedáme v obou rukách pevně sevřený FAKKER! proti každému, kdo s námi chce vyjebat. Tohle jsme my a nenecháme se manipulovat!

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Full Moon Magazine

Full Moon Magazine

Praha Praha

Média|Tisk

Full Moon je původní český multižánrový hudební magazín. Vychází pravidelně od roku 2010 a reflektuje hudební scénu u nás i v zahraničí, s přesahy do filmu, komiksu, literatury či designu. Každý měsíc odráží aktuální kulturní dění, nabízí kvalitní a originální zpracování, obsah a nadčasový design grafického studia Carton Clan. Spolupracuje s výjimečnými lidmi napříč kulturním spektrem. Není odkázán na agenturní zpravodajství – jeho obsah je bez výjimky exkluzivní – a zakládá si na dobrých a osobních vztazích se čtenáři. V letech 2018 a 2019 získal ocenění Press of the Year od festivalu Nouvelle Prague.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Vršovická 16
Praha 10 Vršovice
101 00

Harmonie

Harmonie

Praha Praha

Média|Tisk|Online

Časopis Harmonie se zrodil v roce 1992, avšak první číslo vyšlo v roce 1993. Jeho vydavatelem je nakladatelství Muzikus. Na počátku byla idea vytvořit tiskové médium nového typu, které by úrovní a obsahem korespondovalo s předními evropskými hudebními časopisy typu Le Monde de la Musique, Diapason, BBC Music Magazine a Gramophone. Proto byl kladen od počátku důraz na rubriku recenzí hudebních nosičů, rozhovory a různé typy článků. Dnes obsahuje archiv Harmonie unikátní sbírku recenzí desek a bezkonkurenční soubor rozhovorů s domácími a zahraničními umělci, často exkluzivního charakteru.
Harmonie je ideálem asi každého umělce. Naše Harmonie chce být pozitivní, tematicky i názorově vyvážená, nabízet zajímavé názory, smysluplné poznatky a nové informace...
V letech rozkvětu nahrávacího průmyslu, tj. v 90. letech, pořádala Harmonie jedinou soutěž v oblasti klasické hudby v České republice. Nejdříve pod názvem Zlatá Harmonie, později Ceny Harmonie, jež měly mezinárodní renomé (ceny získali například Dagmar Pecková, Magdalena Kožená, Jiří Bárta, Ivan Moravec, Zuzana Růžičková, Anne-Sophie Mutter, John Eliot Gardiner…). Dodnes na tento projekt nebyl nikdo schopen úspěšně navázat.
Velmi úspěšně se od 90. let rozvíjí uveřejňování vícedílných projektů – seriálů. V průběhu let tak vznikl bezkonkurenční archiv. Kromě klasické hudby se časopis věnuje jazzu a selektivně i world music a tanci. V oblasti jazzu je Harmonie dokonce jediným médiem (kromě Českého rozhlasu Vltava), které sleduje aktuální dění v takové šíři i hloubce. Díky spolupracovníkům pak monitorujeme hudební život nejen v regionech, ale i v zahraničí.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Novákových 439/6
Praha 8
18000

Hudební rozhledy

Hudební rozhledy

Praha Praha

Média|Tisk|Online

Časopis Hudební rozhledy, jehož vydavatelem je Společnost Hudební rozhledy, člen Asociace hudebních umělců a vědců, vychází nepřetržitě a pod stejným názvem (převzatým podle časopisu vydávaného prof. Vladimírem Helfertem ve 20. letech minulého století) od roku 1948, a tudíž se letos prezentuje svým již 60. ročníkem. Vychází dvanáctkrát do roka v rozsahu 64 stran a jeho základní koncepce, v jejímž duchu žádný jiný časopis v České republice nepůsobí, vychází ze snahy informovat prostřednictvím předních českých muzikologů a publicistů co nejširší okruh čtenářů (jak profesionálů tak i amatérů) o nejvýznamnějších hudebních událostech z oblasti klasiky pořádaných v celé České republice a výběrově i v zahraničí. Sleduje kompoziční tvorbu včetně nových skladebných směrů, interpretaci, pedagogiku, problematiku nosičů, oblast výroby hudebních nástrojů i organizaci a ekonomiku kultury, a to jak v historických, tak i v mezinárodních souvislostech. Konkrétně tedy zahrnuje nejen hodnocení vybraných festivalů, jednotlivých koncertů či soutěží, ale i portréty významných osobností a rozhovory s interprety, skladateli či řediteli nejrůznějších hudebních institucí, orchestrů, agentur apod., či reportáže a fejetony. Nedílnou součástí obsahu časopisu, který s řadou jmenovaných hudebních subjektů spolupracuje i jako jejich významný mediální partner, je i oddíl recenzí pokrývající veškeré české a moravské operní (a dílem i operetní, baletní a muzikálové) premiéry, hodnocení CD novinek z nabídky většiny na našem trhu působících firem a rubrika studií a komentářů, která je z podstatné části zaměřena vždy na několik tematických okruhů zpracovávaných formou seriálů (např. cyklus o světových operních divadlech, dvanáct rozhovorů s významnými představiteli zlaté éry českého divadla, série článků věnovaných starší české hudbě či zevrubnější - byť přístupnou formou prezentované a do celkového kontextu zařazené analýzy některých významnějších premiér soudobých skladatelů). Vedle recenzování CD však časopis přináší i pravidelné analýzy odborné literatury a v rubrice Horizont příspěvky, zabývající se tématy z oblasti hudby folklorní, dechové, mimoevropské, jazzové či populární. Velký prostor je také věnován našim mladým umělcům, jimž se např. denní tisk prakticky nevěnuje vůbec a na stránkách Hudebních rozhledů dostávají k dispozici nemálo stran. A to nejen zasvěcených hodnocením jejich výkonů na koncertech či soutěžích, ale i profilovým medailonkům, rozhovorům apod. V důsledku toho časopis pravidelně spolupracuje s řadou pedagogických institucí, základními uměleckými školami počínaje a např. Pražskou konzervatoří či Hudební fakultou Akademie múzických umění v Praze konče.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Radlická
Praha

Hudební věda

Hudební věda

Praha Praha

Média|Tisk

V rámci Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., je recenzovaný čtvrtletník Hudební věda vydáván od roku 2019. V návaznosti na tradici sborníků Musikologie a Hudební věda patří časopis od svého založení v roce 1964 k základnímu odbornému periodiku oboru hudební věda.

Cílem časopisu je přinášet odborné články, recenze, zprávy z konferencí, dokumenty o hudební kultuře s důrazem na česká témata hudebněvědné a hudebněteoretické problematiky.

Časopis je plně recenzovaným periodikem a uveřejněné články podléhají standardnímu lektorskému řízení (double-blinded reviewing).

Vydává Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.

Vychází 4x ročně
ISSN 0018-7003
Hudební věda je zařazena či indexována v indexech a databázích Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), European Reference Index for the Humanities (ERIH), International Index to Music Periodicals, Music Index, RILM Abstracts of Music Literature, SCOPUS a Web of Science (WOS).

Kopírovat odkaz

Adresa

Puškinovo nám. 9
Praha 6
160 00

Muzikus.cz

Muzikus.cz

Praha Praha

Média|Tisk|Online

Hudební aktuality a články ze světa populární, nezávislé i klasické hudby, přehled akcí, katalogy kontaktů na hudební profesionály, kapely a kluby.
Vydavatelství Muzikus vydává také každý měsíc stejnojmenný časopis Muzikus.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Novákových 439/6
Praha 8
18000

Rock History

Rock History

Praha Praha

Média|Tisk

Elektronický časopis Dvouměsíčník věnující se historii rockové hudby. Každé číslo Rock History je věnováno jednomu vybranému roku historie. V Rock History už byly zpracované např. roky 1968, 1969, 1973, 1975, 1965 a 1983. Časopis připomíná významné kapely a interprety daného roku, nakoukneme do hitparád či prolistujeme dobové zpravodajství.

Kopírovat odkaz

Adresa

U Pekařky 740/7
Praha 8
180 00

ROCK&POP

ROCK&POP

Praha Praha

Média|Online|Tisk

Rock & Pop je český hudební časopis, věnující se převážně rockové a popové hudbě. Jeho první číslo vyšlo 8. května 1990. Prvním šéfredaktorem byl Jiří Černý a v roce 1992 ho nahradil Vojtěch Lindaur. Později byl šéfredaktorem Ivan Ivanov, kterého roku 2014 nahradil opět Vojtěch Lindaur. Mezi další redaktory patří například Josef Rauvolf nebo Petr Korál. Roku 1991 byla na titulní stránce časopisu fotografie anglického hudebníka Phila Collinse. Ten byl z časopisu údajně nadšený a redakci poslal finanční příspěvek na další činnost magazínu. V roce 2015 časopis kvůli sporům s vydavatelem opustila část redakce a pod Lindaurovým vedením založila nový magazín Rock & All.
Magazín dodnes existuje v tištěné a online podobě.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Ondříčkova 503/29
Praha 3
13000

Předchozí12Další