Adresář

Média

Subjekty: 36

ArteActa

Praha Praha

Média|Tisk

ArteActa je odborný recenzovaný časopis. Vychází od roku 2018, a to vždy dvakrát ročně, zpravidla na jaře a na podzim. Vydavatelem časopisu je Akademie múzických umění v Praze. Zaměřuje se na performativní umění a umělecký výzkum. Časopis tvoří tři základní obsahové pilíře:

soudobé performativní umění 20. a 21. století s důrazem na audiovizi, divadlo, hudbu, tanec a jejich interdisciplinární přesahy;
umělecký výzkum performativních umění v širokém významovém spektru tohoto pojmu;
eseje, překlady a recenze oborově významných studií a dalších výzkumných výstupů.
Hlavním jazykem časopisu je čeština. Časopis publikuje také příspěvky ve slovenštině a angličtině.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Malostranské náměstí 259/12
Praha 1
118 00

Classic Praha

Classic Praha

Praha Praha

Média|Rádio

Classic Praha je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá od roku 1994 z Prahy. Svým signálem pokrývá území hlavního města a okolí.

Je metropolitním rádiem; zaměřuje se především na vysílání klasické hudby, součástí vysílání je i hudba filmová a jazz, rovněž tak aktuální informace z kulturního dění.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Radlická 3294/10
Praha 5
150 00

Color Music Radio

Color Music Radio

Praha Praha

Média|Rádio

FUNK / SOUL / R&B / HIP-HOP / REGGAE / WORLD MUSIC

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Branišovská 187/16
Praha 4
143 00

Country Rádio

Country Rádio

Praha Praha

Média|Rádio

Country Radio je soukromá rozhlasová stanice, která byla založena v srpnu roku 1991 jako první stanice formátu country hudby v Evropě.
Hudební stanice, která vysílá především: country, folk, hudbu 60. let, spirituál a gospel, trampskou hudbu, bluegrass, hudbu skotskou, irskou, australskou, klasický rock 'n' roll, jižanský rock a další.
Poměr české : zahraniční produkce je 70 % : 30 %.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Vinohradská 3217/167
Praha 10
100 00

Czech Music Quarterly

Czech Music Quarterly

Praha Praha

Média|Tisk

Czech Music Quarterly je časopis v angličtině, který zkoumá strhující svět české klasické i současné hudby. Časopis se zaměřuje na různé aspekty české hudební scény od klasické po nezávislou a přináší čerstvé informace jak hudebním profesionálům, tak široké hudební veřejnosti. Nabízí studie o české hudbě, rozhovory a portréty českých skladatelů a interpretů, recenze a reportáže z významných událostí, vše napsané předními muzikology v atraktivním stylu.

Kopírovat odkaz

Český rozhlas

Český rozhlas

Praha Praha

Média|Rádio

Český rozhlas (ČRo) je veřejnoprávní instituce provozující rozhlasové vysílání celoplošně na území Česka. Zřízen byl v roce 1992 zákonem o Českém rozhlasu, který stanovuje rámec jeho fungování, včetně plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání a způsobu financování. Jako médium veřejné služby má zajišťovat všem občanům přístup k informacím, kultuře, vzdělání a zábavě.
Vysílá na těchto stanicích:
Český rozhlas Radiožurnál - zaměřený na aktuální zpravodajství a publicistiku
Český rozhlas Dvojka - vysílá prakticky všechny typy pořadů – zábavné, vzdělávací, historické, hudební, dále pořady o vědě, četby na pokračování a rozhlasové hry.
Český rozhlas Vltava - V programové struktuře dominují pořady s klasickou hudbou starší i současnou (kolem 40 % vysílacího času ve všední dny). Dále jsou významně zastoupeny jazz a alternativní hudba (Jazzový podvečer, Čajovna), literární pořady (četba na pokračování, rozhlasové hry) a kulturní publicistika (Mozaika, Spektrum) – vše po přibližně 15 % vysílacího času.
Český rozhlas Plus - zaměřený na analytickou publicistiku
Český rozhlas Radio Wave - pro mladé a mladě smýšlející posluchače. Stanice se věnuje moderním hudebním žánrům a zajímá se o aktuální kulturní i společenské dění
Český rozhlas D-dur - zaměřená na klasickou hudbu od renesance až po současnou tvorbu 21. století
Český rozhlas Jazz - zaměřená na jazzovou hudbu
Český rozhlas Rádio DAB Praha
Český rozhlas Rádio Junior - pro děti
Český rozhlas Rádio Retro - vysílající tematické archivní pořady, často k různým historickým výročím

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Vinohradská 12
Praha 2
120 99

ČT Art

ČT Art

Praha Praha

Média|TV

ČT art je televizní stanice České televize zaměřená na kulturu. Vysílání zahájila 31. srpna 2013 společně s dětským kanálem ČT:D, s nímž sdílí frekvenční síť.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Kavčí hory
Praha 4
140 70

Evropa 2

Evropa 2

Praha Praha

Média|Rádio

Evropa 2 je soukromá rozhlasová stanice, první komerční rádio v České republice po roce 1989. Začala vysílat 21. března 1990 pod názvem Europe 2. Od roku 2018 ji vlastní firma Czech Media Invest, spadající pod Daniela Křetínského.
Jedná se o hudební formát CHR rádia zaměřeného na cílovou skupinu posluchačů ve věku 15–35 let. Společně s rádii Frekvence 1, Rádio Bonton a Dance radio patří do mediální skupiny Czech Media Invest. 36 FM vysílačů Evropy 2 pokrývá téměř celou ČR. Stanice vysílá i v sítích DAB+ a na internetu.
Je jedním z nejposlouchanějších rádií v ČR.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Wenzigova 4
Praha 2
120 00

Expres FM

Expres FM

Praha Praha

Média|Rádio

Expres FM je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá od roku 2002 z Prahy. Je metropolitním rádiem; zaměřuje se hlavně na pražské zpravodajství a současnou kvalitní hudbu.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Radlická 3294/10
Praha 5
150 00

Fajn Rádio

Fajn Rádio

Praha Praha

Média|Rádio

Fajn radio je celoplošná soukromá rozhlasová stanice zaměřená zejména na mladé posluchače. Dominantním prvkem ve vysílání Fajn radia kromě hudebního mixu jsou zábava, soutěže, informace a zajímavosti o dění nejen v Praze a zpravodajství.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Bělehradská 132
Praha 2
120 00

Předchozí1234Další