Adresář

Vzdělávání

Subjekty: 25

Konzervatoř Evangelické akademie

Konzervatoř Evangelické akademie

Olomoucký Olomoucký

Vzdělávání|Školy

Konzervatoř Evangelické akademie byla založena v roce 1990 z iniciativy hymnologického poradního sboru Českobratrské církve evangelické.
Vyučují se zde předměty:
klasický zpěv
zobcová flétna
příčná flétna
hoboj
klarinet
fagot
lesní roh
trubka
trombón
tuba
housle
viola
violoncello
kontrabas
kytara
harfa
bicí nástroje
klavír
varhany
cembalo

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

tř. Svobody 1035/14
Olomouc
779 00

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Zlínský Zlínský

Vzdělávání|Školy

Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž je škola poskytující střední a vyšší vzdělání v oborech Hudba (82-44-P/01) a Zpěv (82-45-P/01). Obor Zpěv je zaměřen na výuku klasického zpěvu.

V oboru Hudba je možno na naší konzervatoři studovat jako obory činnosti hru na tyto hudební nástroje: housle, violu, violoncello, kontrabas, harfu, klavír, varhany, cembalo, flétnu, hoboj, klarinet, fagot, zobcovou flétnu, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, tubu, kytaru, akordeon, cimbál a bicí nástroje. Vyučuje se zde také dirigování a skladba.

Od 3. září 2012 jsme začali postupně od prvého ročníku vyučovat podle nových učebních dokumentů – školních vzdělávacích programů Klasická hudba a Klasický zpěv. Tyto dokumenty jsou v písemné podobě k nahlédnutí v kanceláři studijního oddělení naší konzervatoře.
Studium v konzervatoři je šestileté a končí absolutoriem. Absolventský diplom znamená získání vyššího odborného vzdělání v konzervatoři s možností používat za svým jménem označení diplomovaný specialista, zkráceně DiS. Na konci čtvrtého ročníku konají studenti maturitní zkoušku a tím dosáhnou střední odborné vzdělání.

Absolventi konzervatoře se v praxi uplatňují především jako orchestrální hráči, umělecko-pedagogičtí pracovníci, sólisté, korepetitoři a jako hudební redaktoři. Konzervatoř připravuje své žáky také pro studium na vysoké škole uměleckého nebo pedagogického zaměření.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Pilařova 7/1
Kroměříž
767 01

Konzervatoř Pardubice

Konzervatoř Pardubice

Pardubický Pardubický

Vzdělávání|Školy

Konzervatoř Pardubice je šestiletá odborná škola uměleckého směru poskytující vyšší odborné vzdělání ve dvou studijních oborech:
HUDBA KKOV 82-44-P/01 a ZPĚV KKOV 82-45-P/01.
Denní forma studia je určena zejména pro absolventy základních škol, forma kombinovaného studia (forma studia při zaměstnání) je určena pro učitele ZUŠ, kteří si doplňují aprobaci a další zájemce. Žáci mohou po ukončení čtvrtého ročníku složit maturitní zkoušku. Konzervatoř se ukončuje po šestém ročníku absolutoriem a absolvent získává diplom s titulem diplomovaný specialista (DiS. za jménem).
Jednotlivé obory činnosti:
Smyčcové nástroje: hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
Dechové nástroje: hra na flétnu, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, lesní roh, trubku, trombón, tubu
Další nástroje: hra na klavír, varhany, akordeon, kytaru, bicí nástroje
Dále nabízí: dirigování, sólový zpěv (klasický)

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Sukova třída 1260
Pardubice
530 02

Konzervatoř Plzeň

Konzervatoř Plzeň

Plzeňský Plzeňský

Vzdělávání|Školy

Konzervatoř Plzeň nabízí učební plány v oborech:
82-44-P,M/01 HUDBA
82-45-P,M/01 ZPĚV

Délka studia: 6 let
Typ studia: denní, kombinované

Poskytované vzdělání
úplné střední odborné vzdělání ( na základě vykonané maturitní zkoušky )
vyšší střední odborné vzdělání ( na základě vykonaného absolutoria )

Kapacita školy
Obor HUDBA: 155 studentů
Obor ZPĚV: 25 studentů
Celková kapacita školy: 180 studentů

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Kopeckého sady 10
Plzeň
301 00

Konzervatoř Teplice

Konzervatoř Teplice

Ústí nad Labem Ústí nad Labem

Vzdělávání|Školy

Konzervatoř v Teplicích se řadí k relativně mladým institucím (založena byla v roce 1971), ale za necelé půlstoletí své existence již vychovala několik generací profesionálních hudebníků, tedy aktivních umělců i hudebních pedagogů. Vzhledem ke svému výsostnému postavení (je jedinou školu tohoto druhu v Ústeckém kraji) stojí logicky v centru pozornosti jak případných zájemců o studium, tak potenciálních zaměstnavatelů. Lze bez nadsázky říci, že valnou část „hráčské základny“ Severočeské filharmonie Teplice a Severočeského divadla v Ústí nad Labem tvoří právě absolventi teplické konzervatoře a totéž platí i v případě pedagogických sborů základních uměleckých škol v regionu.
Konzervatoř v Teplicích nabízí svým budoucím studentům široké spektrum oborů klasického zaměření, od hry na některý z nástrojů symfonického orchestru, klávesové nástroje (klavír, varhany či cembalo), kytaru, zobcovou flétnu, až po skladbu a dirigování či klasický zpěv. Škola ale reaguje i na současnou uměleckou poptávku ve sféře méně tradičních oborů, konkrétně výukou populárního zpěvu nebo zcela nově koncipovaným studiem elektronických klávesových nástrojů, které je na pomezí interpretačně zaměřeného oboru, skladby a aranžování.
Uměleckou praxi studenti získávají díky nepřebernému množství vystoupení, od čistě školních aktivit – působení ve školním symfonickém orchestru, sboru a v umělecky silně expandujícím Big bandu konzervatoře - přes spolupráci s teplickými lázněmi až po hostování žáků školy v Severočeské filharmonii v rámci projektu Orchestrální akademie či v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Ve spolupráci s Domem kultury v Teplicích konzervatoř pořádá několik tradičních koncertů, které patří k oblíbeným akcím teplické kulturní sezóny: vánoční koncert s Českou mší vánoční J. J. Ryby, Valentýnský koncert Big bandu a oddělení populárního zpěvu i tzv. multižánrový koncert symfonického orchestru. Nejlepší studenti školy se veřejnosti každoročně představují v rámci slavnostního koncertu „Severočeská filharmonie představuje mladé interprety teplické konzervatoře". Začátkem léta již pravidelně probíhá festival Hudba do ulic, kdy ulice města Teplic doslova a do písmene zaplní studenti konzervatoře se svými vystoupeními a hudebními produkcemi.
Pedagogický sbor školy je tvořen zkušenými pedagogy všech věkových kategorií, z nichž více než polovina je zároveň výkonnými umělci. Vzdělávací aktivity dle školního vzdělávacího programu doplňuje řada workshopů, přednášek, exkurzí a mistrovských kurzů vedených mezinárodně uznávanými interprety či pedagogy jiných uměleckých škol, které studentům umožňují seznámit se s uměleckou špičkou a aktuálními trendy ve studovaném oboru.
Konzervatoř nezapomíná ani na své partnery v oblasti uměleckého vzdělávání, základní umělecké školy, pro jejichž posluchače organizuje soutěže s výrazně regionálním přesahem: Teplické flautohry (soutěžní přehlídka mladých hráčů na zobcové flétny, která každoročně probíhá již od roku 2010) a Beethovenovy Teplice, celostátní klání klavírních nadějí, pořádané od roku 2016 ve spolupráci se ZUŠ v Teplicích.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Českobratrská 862/15
Teplice
415 01

MenART

MenART

Praha Praha

Vzdělávání|Ostatní|Klasická

Stipendijní Akademie MenART podporuje vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů a nabízí podporu a inspiraci pedagogům, kteří se jejich výuce věnují. Akademie MenART je otevřena pro žáky základních uměleckých škol, 2. stupně ZŠ či studenty středních škol.
Akademie MenART vznikla v úzké spolupráci s Nadačním fondem Magdaleny Kožené, jehož cílem je podpořit a zviditelnit význam uměleckého vzdělávání v naší společnosti.
Kromě samotné studijní části nabízí Akademie MenART studentům příležitost získat zkušenosti při představení výsledků společné práce ve spolupráci s renomovanými kulturními institucemi – festivaly Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Bohemian Heritage Fund. V rámci realizace pracovních setkání Akademie spolupracuje s Akademií Múzických umění v Praze, UMPRUM, Technickou univerzitou v Liberci či ČVUT v Praze.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Kontakt

Mezinárodní konzervatoř Praha

Mezinárodní konzervatoř Praha

Praha Praha

Vzdělávání|Školy

Mezinárodní konzervatoř Praha je soukromá konzervatoř. Nabízí studium v oborech:
Hudba: 82-44-M/01 denní čtyřleté
Hudba: 82-44-P/01 denní šestileté
Hudba:
Dirigování
Kontrabas
Housle
Viola
Saxofon
Klarinet
Příčná flétna
Zobcová flétnaTrubka
Fagot
Pozoun
Violoncello
Harfa
Skladba
Bicí
Cimbál
Klavír
Akordeon
Kl. Kytara
El. kytara
Basová kytara
Lesní roh
Lyra
Hoboj
El. kytara
Zpěv: 82-45-M/01 denní čtyřleté
Zpěv: 82-45-P/01 denní šestileté

Zaměření:
klasický zpěv, populární zpěv, rockový zpěv, jazzový zpěv, world music

Hudebně dramatické umění: 82-47-M/01 denní čtyřleté
Hudebně dramatické umění: 82-47-P/01 denní šestileté

Zaměření:
herectví, muzikál, múzická a mediální studia

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Olšanská 55/5
Praha 3
13000

MUNI Arts

MUNI Arts

Jihomoravský Jihomoravský

Vzdělávání|Školy

MUNI Arts nabízí studium v třech oborech:

- Hudební věda
- Teorie a provozovací praxe staré hudby
- Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury

Více podrobností naleznete na oficiálních stránkách.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Žerotínovo nám. 617/9
Brno
601 77

Music Managers Forum CR

Music Managers Forum CR

Praha Praha

Hudební asociace|Vzdělávání|Ostatní

Kdo je MMF Czech Republic?
MMF Czech Republic je asociace hudebních manažerů a booking agentů ČR, která je přímo napojená na představenstvo mezinárodní organizace IMMF. MMF Czech Republic si bere za své cíle mateřské IMMF a dále je rozšiřuje o otázky, které trápí zástupce kapel na domácí půdě v podmínkách lokálního trhu a know how.
MMF Czech Republic oficiálně vznikla v květnu roku 2018 díky přímým kontaktům na představitele IMMF, vybudovaným za pomoci exportní kanceláře SoundCzech a účasti představenstva MMF Czech Republic na hudebních konferencích v EU, například Spring Break (Polsko), Eurosonic (Holandsko), Vienna Waves (Rakousko), Reeperbahn (Německo), Musikmesse (Německo), MaMA (Francie), Nouvelle Prague (Česká republika) a mnoha dalších.
MMF Czech Republic pořádá 2x ročně setkání celé členské základny, kde je možné si vyměnit názory, kontakty a vznést požadavky na řešení témat s IMMF, která jsou nejaktuálnější pro majoritu členů.

Jaká je mise MMF Czech Republic?
Aktivně působit a spolupodílet se na vytváření legislativního, sociálního a finančního prostředí, příznivého pro fungování hudebního průmyslu v ČR
Podporovat a organizovat školení a vzdělávání manažerů další generace, za účelem zdokonalení
Podporovat celé široké spektrum hudebního průmyslu a profesionalitu v jeho rámci
Uznání hudebního průmyslu jako podstatného přínosu do ekonomiky státu
Podporovat korektnost a transparentnost v hudebním managementu
Profesionalizace méně zkušených či začínajících členů
Zapojení inovativních technologií a business modelů do manažerských konceptů

Nástroje k realizaci daných cílů jsou:
Vzdělávání a školení (Education & Training)
Diskuze a prosazování společných cílů ve spolupráci s příslušnými státními či evropskými orgány
Networking (propojování kontaktů)

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Celetná 17
Praha 1
110 00

Muzikologie FF UPOL

Muzikologie FF UPOL

Olomoucký Olomoucký

Vzdělávání|Ostatní

Katedra muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, druhé nejstarší univerzity v českých zemích (otevřené v roce 1573), byla založena v roce 1946. Po období sloučeného fungování s hudebně-výchovnou katedrou pedagogické fakulty byla znovuobnovena v roce 1990.

V současné době představuje pracoviště, jež nabízí bakalářský, magisterský i doktorský studijní program v oblastech teorie a dějin hudby, a také bakalářské studium uměnověd.

Současně se profiluje jako výzkumné centrum. Stěžejní oblast zájmu zde tvoří hudba 19. a 20. století, zejména výzkum významných osobností české hudební kultury (Zdeněk Fibich, Leoš Janáček, Vítězslav Novák, Josef Suk ad.), a hudební divadlo.
Další specializaci představuje česká barokní hudba (hudba Pavla Josefa Vejvanovského, Adama Michny z Otradovic, italská opera v Čechách a na Moravě, hudba na dvoře olomouckých arcibiskupů ad.).
Zvláštní pozornost je věnována rovněž organologii a etnoorganologii, edicím hudebních pramenů, hudební regionalistice, hudební estetice a také výzkumu i výuce populární hudby.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Univerzitní 3
Olomouc
779 00

Předchozí123Další