Adresář

Vzdělávání

Subjekty: 20

Konzervatoř Pardubice

Konzervatoř Pardubice

Pardubický Pardubický

Vzdělávání|Školy

Konzervatoř Pardubice je šestiletá odborná škola uměleckého směru poskytující vyšší odborné vzdělání ve dvou studijních oborech:
HUDBA KKOV 82-44-P/01 a ZPĚV KKOV 82-45-P/01.
Denní forma studia je určena zejména pro absolventy základních škol, forma kombinovaného studia (forma studia při zaměstnání) je určena pro učitele ZUŠ, kteří si doplňují aprobaci a další zájemce. Žáci mohou po ukončení čtvrtého ročníku složit maturitní zkoušku. Konzervatoř se ukončuje po šestém ročníku absolutoriem a absolvent získává diplom s titulem diplomovaný specialista (DiS. za jménem).
Jednotlivé obory činnosti:
Smyčcové nástroje: hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
Dechové nástroje: hra na flétnu, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, lesní roh, trubku, trombón, tubu
Další nástroje: hra na klavír, varhany, akordeon, kytaru, bicí nástroje
Dále nabízí: dirigování, sólový zpěv (klasický)

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Sukova třída 1260
Pardubice
530 02

Konzervatoř Plzeň

Konzervatoř Plzeň

Plzeňský Plzeňský

Vzdělávání|Školy

Konzervatoř Plzeň nabízí učební plány v oborech:
82-44-P,M/01 HUDBA
82-45-P,M/01 ZPĚV

Délka studia: 6 let
Typ studia: denní, kombinované

Poskytované vzdělání
úplné střední odborné vzdělání ( na základě vykonané maturitní zkoušky )
vyšší střední odborné vzdělání ( na základě vykonaného absolutoria )

Kapacita školy
Obor HUDBA: 155 studentů
Obor ZPĚV: 25 studentů
Celková kapacita školy: 180 studentů

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Kopeckého sady 10
Plzeň
301 00

Konzervatoř Teplice

Konzervatoř Teplice

Ústí nad Labem Ústí nad Labem

Vzdělávání|Školy

Konzervatoř v Teplicích se řadí k relativně mladým institucím (založena byla v roce 1971), ale za necelé půlstoletí své existence již vychovala několik generací profesionálních hudebníků, tedy aktivních umělců i hudebních pedagogů. Vzhledem ke svému výsostnému postavení (je jedinou školu tohoto druhu v Ústeckém kraji) stojí logicky v centru pozornosti jak případných zájemců o studium, tak potenciálních zaměstnavatelů. Lze bez nadsázky říci, že valnou část „hráčské základny“ Severočeské filharmonie Teplice a Severočeského divadla v Ústí nad Labem tvoří právě absolventi teplické konzervatoře a totéž platí i v případě pedagogických sborů základních uměleckých škol v regionu.
Konzervatoř v Teplicích nabízí svým budoucím studentům široké spektrum oborů klasického zaměření, od hry na některý z nástrojů symfonického orchestru, klávesové nástroje (klavír, varhany či cembalo), kytaru, zobcovou flétnu, až po skladbu a dirigování či klasický zpěv. Škola ale reaguje i na současnou uměleckou poptávku ve sféře méně tradičních oborů, konkrétně výukou populárního zpěvu nebo zcela nově koncipovaným studiem elektronických klávesových nástrojů, které je na pomezí interpretačně zaměřeného oboru, skladby a aranžování.
Uměleckou praxi studenti získávají díky nepřebernému množství vystoupení, od čistě školních aktivit – působení ve školním symfonickém orchestru, sboru a v umělecky silně expandujícím Big bandu konzervatoře - přes spolupráci s teplickými lázněmi až po hostování žáků školy v Severočeské filharmonii v rámci projektu Orchestrální akademie či v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Ve spolupráci s Domem kultury v Teplicích konzervatoř pořádá několik tradičních koncertů, které patří k oblíbeným akcím teplické kulturní sezóny: vánoční koncert s Českou mší vánoční J. J. Ryby, Valentýnský koncert Big bandu a oddělení populárního zpěvu i tzv. multižánrový koncert symfonického orchestru. Nejlepší studenti školy se veřejnosti každoročně představují v rámci slavnostního koncertu „Severočeská filharmonie představuje mladé interprety teplické konzervatoře". Začátkem léta již pravidelně probíhá festival Hudba do ulic, kdy ulice města Teplic doslova a do písmene zaplní studenti konzervatoře se svými vystoupeními a hudebními produkcemi.
Pedagogický sbor školy je tvořen zkušenými pedagogy všech věkových kategorií, z nichž více než polovina je zároveň výkonnými umělci. Vzdělávací aktivity dle školního vzdělávacího programu doplňuje řada workshopů, přednášek, exkurzí a mistrovských kurzů vedených mezinárodně uznávanými interprety či pedagogy jiných uměleckých škol, které studentům umožňují seznámit se s uměleckou špičkou a aktuálními trendy ve studovaném oboru.
Konzervatoř nezapomíná ani na své partnery v oblasti uměleckého vzdělávání, základní umělecké školy, pro jejichž posluchače organizuje soutěže s výrazně regionálním přesahem: Teplické flautohry (soutěžní přehlídka mladých hráčů na zobcové flétny, která každoročně probíhá již od roku 2010) a Beethovenovy Teplice, celostátní klání klavírních nadějí, pořádané od roku 2016 ve spolupráci se ZUŠ v Teplicích.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Českobratrská 862/15
Teplice
415 01

Mezinárodní konzervatoř Praha

Mezinárodní konzervatoř Praha

Praha Praha

Vzdělávání|Školy

Mezinárodní konzervatoř Praha je soukromá konzervatoř. Nabízí studium v oborech:
Hudba: 82-44-M/01 denní čtyřleté
Hudba: 82-44-P/01 denní šestileté
Hudba:
Dirigování
Kontrabas
Housle
Viola
Saxofon
Klarinet
Příčná flétna
Zobcová flétnaTrubka
Fagot
Pozoun
Violoncello
Harfa
Skladba
Bicí
Cimbál
Klavír
Akordeon
Kl. Kytara
El. kytara
Basová kytara
Lesní roh
Lyra
Hoboj
El. kytara
Zpěv: 82-45-M/01 denní čtyřleté
Zpěv: 82-45-P/01 denní šestileté

Zaměření:
klasický zpěv, populární zpěv, rockový zpěv, jazzový zpěv, world music

Hudebně dramatické umění: 82-47-M/01 denní čtyřleté
Hudebně dramatické umění: 82-47-P/01 denní šestileté

Zaměření:
herectví, muzikál, múzická a mediální studia

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Olšanská 55/5
Praha 3
13000

MUNI Arts

MUNI Arts

Jihomoravský Jihomoravský

Vzdělávání|Školy

MUNI Arts nabízí studium v třech oborech:

- Hudební věda
- Teorie a provozovací praxe staré hudby
- Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury

Více podrobností naleznete na oficiálních stránkách.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Žerotínovo nám. 617/9
Brno
601 77

Muzikoterapie PdF UPOL

Muzikoterapie PdF UPOL

Olomoucký Olomoucký

Vzdělávání|Školy

Kombinované navazující magisterské studium
Základní cíl tohoto unikátního studijního programu v České republice je prostřednictvím pregraduálního studia připravit odborně vzdělané profesionály v oblasti muzikoterapie. Vzdělávací program je koncepčně inspirován modelem „vídeňské školy“ a obsahuje teoretickou přípravu, sebezkušenostní část (cca 300 hodin), supervize (více než 100 hodin) a praxi (min. 500 hodin). Všichni vyučující v sebezkušenostní části mají současně psychoterapeutické i muzikoterapeutické vzdělání a působí jako externí lektoři bez paralelních výukových vztahů v jiných předmětech. Požadavkem pro supervizory je navíc vzdělání v klinické supervizi a zápis v registru supervizorů Evropské asociace supervize. Obligátní součástí studia naopak není individuální sebezkušenostní příprava či individuální supervize, vzdělání ve hře na hudební nástroje či vlastní terapie studentů. Program spojuje klinickou i neklinickou orientaci – klinicky orientované předměty jsou vyučovány převážně zahraničními lektory, např. dr. E. Fitzthum (Rakousko), prof. V. Karkou, dr. P. Derrington (obě Velká Británie), prof. W. Mastnakem, prof. E. Weymannem, prof. K. Schumacher, prof. S. Metzner, doc. M. Voigt (všichni Německo), prof. J. de Backerem (Belgie), dr. M. Bronton-Mercade (Španělsko), dr. Laurien Hakvoort (Nizozemí) a dalšími.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Univerzitní 3
Olomouc
771 80

Popularizace hudby a organizace hudebního života - PF UJEP

Popularizace hudby a organizace hudebního života - PF UJEP

Ústí nad Labem Ústí nad Labem

Vzdělávání|Školy

Uvedený studijní obor je zaměřen na přípravu odborníků:

1/ způsobilých fundovaně působit ve správních a kulturních úřadech a institucích, v hudeb –
ních agenturách a ve sdělovacích prostředcích;
2/ schopných iniciovat, propagovat a organizovat hudebně-kulturní akce (koncerty, besedy,
soutěže, festivaly) včetně jejich dramaturgie, režie a společenské prezentace;
3/ způsobilých odborně pracovat s dětmi a s mládeží v návaznosti na školní hudební výchovu,
spolupracovat se sbormistry pěveckých sborů a s vedoucími hudebních útvarů v oblasti
zájmové umělecké činnosti;
4/ odborně i jazykově vybavených a připravených pro mezinárodní spolupráci v oblasti hu –
dební kultury.

Ve studijním plánu oboru jsou zastoupeny disciplíny hudebně-historického charak- teru (příkladně dějiny české a světové hudby, dějiny české a světové populární scény), obory
hudebně-prakticistní (sborový zpěv, hra na hudební nástroj), dále předměty oborově profilu-jící (příkladně hudební dramaturgie, kritika, hudební informatika, hudební režie, organizace koncertů), disciplíny z oboru ekonomie a práva (autorské právo, management a marketing, organizace a právo, základy účetnictví), rovněž blok předmětů pedagogicko-psychologického typu. Profil studenta dotváří studium dvou cizích jazyků.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

České mládeže 8
Ústí nad Labem
400 01

Pražská konzervatoř

Pražská konzervatoř

Praha Praha

Vzdělávání|Školy

Pražská konzervatoř je jednou z hlavních pražských vzdělávacích institucí pro výuku hudby, zpěvu a herectví. Škola sídlí ve třech různých budovách, hlavní budova je v ulici Na rejdišti 77/1, na Starém Městě, Praha 1.
Pražská konzervatoř byla založena v roce 1808 jako první konzervatoř ve střední Evropě a po pařížské konzervatoři jako druhá vůbec. První školní rok byl zahájen 24. dubna 1811.
Konzervatoř nabízí vzdělání v oborech hry na většinu běžných hudebních nástrojů, klasického zpěvu, skladby, dirigování a herectví. Délka výuky je šest let, z toho čtyři roky představuje maturitní studium a dva roky tzv. absolutorium. Učební plán zahrnuje specializovaná teoretická studia, výuku jevištní řeči a povinné všeobecné hudební vzdělání (hudební harmonie, rytmus, intonace, obligátní klavír ad.).
Instituce také provozuje vlastní symfonický a komorní orchestr, několik komorních hudebních souborů a sborů a jednu činoherní skupinu a operní soubor, složené z posluchačů školy. Ročně se koná přibližně 250 konzertů a 40 divadelních představení.

Kopírovat odkaz

Adresa

Na Rejdišti 1
Praha 1
110 00

VŠE - Arts management

VŠE - Arts management

Praha Praha

Vzdělávání|Školy

Cílem bakalářského studia programu Arts management je profesní příprava odborníků se zaměřením na management firem, organizací a institucí v sektoru kultury. Absolvent získává kvalifikaci v oblasti řízení jednotlivých sektorů kreativní kultury, využití kulturního dědictví a mezinárodní kulturní spolupráce.

Program je určen studentům, zájmově i profesně orientovaných na oblast kultury, schopných analytického myšlení v aplikační oblasti podnikatelských aktivit a managementu kultury, ale i syntetického uvažování v širších souvislostech uplatnění kulturních zdrojů v národní ekonomice i v evropském a světovém multikulturním prostředí.

Absolventi najdou uplatnění v manažerských funkcích v oblasti kulturního managementu soukromých, veřejnoprávních, státních i mezinárodních organizací a institucí. Budou schopni efektivně řídit podnikatelské subjekty v jednotlivých segmentech kulturního života společnosti, najdou uplatnění v poradenských firmách a na manažerských pozicích uměleckých těles, galerií, muzeí i v oblasti památkové péče. Studenti získávají kvalifikaci jak pro uplatnění ve veřejné správě, tak i pro konkrétní management vlastního podnikání v kultuře.

Struktura profilujících předmětů je následující:

všeobecné předměty: filosofie, ekonomie, statistika, informatika, studium (pouze) anglického jazyka;
předměty oborového základu: strategická analýza, management, základy marketingu a marketing umění, právo, základy podnikání, účetnictví, daňový systém, projektový management, personalistika atd.;
doprofilující odborné předměty: kulturní turismus a kulturní dědictví, veřejná správa, kulturní kapitál v socioekonomickém rozvoji, územní plánování, geografie kultury apod.
Studenti si mohou své znalosti a dovednosti dále rozvinout v rámci navazujícího magisterského studijního programu Arts management.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

nám. Winstona Churchilla 4
Praha 3
130 67

ZČU - Katedra hudební výchovy a kultury

ZČU - Katedra hudební výchovy a kultury

Plzeňský Plzeňský

Vzdělávání|Školy

Tato katedra nabízí studium bakalářského oboru Hudba se zaměřením na vzdělávání a navazujících magisterských oborů Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy.
Dále se otevírá i obor Popularizace a organizace hudební kultury.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Veleslavínova 42
Plzeň
306 14

Předchozí12Další