Subjekty: 17

Music Managers Forum CR

Music Managers Forum CR

Praha Praha

Hudební asociace|Vzdělávání|Ostatní

Kdo je MMF Czech Republic?
MMF Czech Republic je asociace hudebních manažerů a booking agentů ČR, která je přímo napojená na představenstvo mezinárodní organizace IMMF. MMF Czech Republic si bere za své cíle mateřské IMMF a dále je rozšiřuje o otázky, které trápí zástupce kapel na domácí půdě v podmínkách lokálního trhu a know how.
MMF Czech Republic oficiálně vznikla v květnu roku 2018 díky přímým kontaktům na představitele IMMF, vybudovaným za pomoci exportní kanceláře SoundCzech a účasti představenstva MMF Czech Republic na hudebních konferencích v EU, například Spring Break (Polsko), Eurosonic (Holandsko), Vienna Waves (Rakousko), Reeperbahn (Německo), Musikmesse (Německo), MaMA (Francie), Nouvelle Prague (Česká republika) a mnoha dalších.
MMF Czech Republic pořádá 2x ročně setkání celé členské základny, kde je možné si vyměnit názory, kontakty a vznést požadavky na řešení témat s IMMF, která jsou nejaktuálnější pro majoritu členů.

Jaká je mise MMF Czech Republic?
Aktivně působit a spolupodílet se na vytváření legislativního, sociálního a finančního prostředí, příznivého pro fungování hudebního průmyslu v ČR
Podporovat a organizovat školení a vzdělávání manažerů další generace, za účelem zdokonalení
Podporovat celé široké spektrum hudebního průmyslu a profesionalitu v jeho rámci
Uznání hudebního průmyslu jako podstatného přínosu do ekonomiky státu
Podporovat korektnost a transparentnost v hudebním managementu
Profesionalizace méně zkušených či začínajících členů
Zapojení inovativních technologií a business modelů do manažerských konceptů

Nástroje k realizaci daných cílů jsou:
Vzdělávání a školení (Education & Training)
Diskuze a prosazování společných cílů ve spolupráci s příslušnými státními či evropskými orgány
Networking (propojování kontaktů)

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Celetná 17
Praha 1
110 00

Sdružení umělců klasiky (SUK)

Praha Praha

Hudební asociace

Sdružení umělců klasiky (SUK) je veřejná skupina pro hudebníky a hudebnice na volné noze (OSVČ) v oboru klasická hudba.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Sdružení výkonných umělců

Praha Praha

Hudební asociace

SVU je zkratka pro Sdružení výkonných umělců - zájmové sdružení profesních a odborových organizací výkonných umělců.

Zabýváme se prosazováním věcí společného zájmu všech skupin výkonných umělců a ochranou jejich práv.

Kopírovat odkaz

Adresa

Senovážné nám. 23
Praha 1
110 00

Společnost koncertních umělců

Praha Praha

Hudební asociace

Společnost koncertních umělců, z.s., člen AHUV sdružuje umělce všech věkových skupin, kteří ve svém oboru dosahují špičkové umělecké úrovně.
Činnost společnost je velmi obsáhlá.

Navrhuje umělce, kteří dovršili 70ti let a mají za sebou bohatou koncertní a nahrávací činnost, na cenu Senior Prix.

Hlavní náplní SKU je pořádání koncertů. 4 koncerty v rámci Přehlídky koncertního umění, pořádané vždy v březnu a dubnu, mají vysokou uměleckou úroveň, o čemž svědčí superlativní kritiky i vysoká návštěvnost jednotlivých akcí.

Nedílnou součástí koncertní sezóny SKU jsou každoroční Adventní koncerty za účasti jednoho z renomovaných komorních či symfonických orchestrů, doprovází významné sólisty.

Kopírovat odkaz

Kontakt

  Adresa

  Radlická 99
  Praha 5
  15000

  Svaz autorů a interpretů (SAI)

  Svaz autorů a interpretů (SAI)

  Praha Praha

  Hudební asociace

  Jsme profesní organizace, která pomáhá hudebníkům na různých profesních úrovních. Hájíme zájmy českých autorů a interpretů.
  SAI je organizací všech, kteří tvoří, skládají, koncertují nebo vydávají hudbu a pořádají koncerty a různé hudební akce. Významnou náplní činnosti je řešení problematiky tuzemské tvorby, ochrana našeho hudebního prostředí, řešení problémů týkajících se kolektivní správy, uzavírání kolektivních smluv s uživateli (Rozhlas, televize).
  SAI je tu pro všechny, kteří tvoří a živí se hudbou, ale i pro ty, kteří teprve začínají a hledají svoji uměleckou cestu. SAI pomáhá zlepšit umělecké podmínky tvorby a spolupracuje se všemi organizacemi, které na to mají vliv. Hájí hudebníky a tvůrce z oblasti populární hudby. V této složité problematice se snažíme vzdělávat muzikanty a odbornou veřejnost, např. formou seminářů.
  SAI má právní formu spolku, jehož řídícím orgánem je devítičlenná rada. Členem svazu se může stát jednotlivec nebo instituce, pokud má zájem aktivně se zapojit do dění v hudebním průmyslu.
  Vznik svazu se datuje do roku 1988. U jeho prvopočátků stáli například Michal Prokop nebo Michael Kocáb. V jeho řadách byli nebo jsou muzikanti, jako např. David Koller, Karel Černoch, Bára Basiková a další, instituce jako Konzervatoř Jaroslava Ježka a jiné školy.

  Kopírovat odkaz

  Sociální sítě

  Kontakt

  Adresa

  Senovážné nám. 23
  Praha 1
  110 00

  Unie odborový svaz profesionálních zpěváků ČR

  Praha Praha

  Hudební asociace

  Unie, odborový svaz profesionálních zpěváků České republiky je profesní odborovou organizací, sdružující na základě dobrovolnosti a na společných profesních zájmech pracovníky kulturních uměleckých organizací a institucí a výkonné umělce, jak prostřednictvím základních organizací, tak formou individuálního členství. Je zcela nezávislý na všech politických stranách, hnutích, občanských sdruženích, vládě a jiných státních a hospodářských orgánech. Při své činnosti vychází svaz z práv daných Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod, úmluvami Mezinárodní organizace práce, zákoníkem práce a dalšími právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

  Usiluje o důstojné společenské postavení výkonných umělců a pracovníků kulturních uměleckých organizací a institucí.

  Prosazuje a obhajuje profesní, pracovní, ekonomické a sociální zájmy svých členů vůči zaměstnavatelským i dalším organizacím a státním orgánům. Vyvíjí aktivity s cílem zajištění příležitosti pro maximální pracovní uplatnění svých členů na území ČR.

  Pečuje o správný a jednotný výklad obecně závazných právních předpisů včetně jejich spravedlivého uplatňování. Podílí se na zpracování stanovisek k předloženým návrhům zákonů a jiných právních předpisů a prosazuje jejich změnu v případě, kdy navrhovaný předpis ve své podstatě a důsledcích omezuje nebo znemožňuje uplatnění oprávněných zájmů členů.

  Poskytuje právní ochranu ve formě právních konzultací a zastupování před soudy, příp. před jinými orgány členům UNIE v záležitostech a sporech vyplývajících z pracovněprávních vztahů, v záležitostech a sporech vyplývajících z autorskoprávních vztahů a v záležitostech týkajících se umělecké činnosti. Dohlíží na oblast bezpečnosti práce, poskytuje právní pomoc v kolektivním vyjednávání a zajišťuje informační a vzdělávací servis.

  Ustavující sjezd UNIE se uskutečnil 31.3.1990. Tehdy i za účasti kolegů ze slovenských uměleckých souborů. UNIE – Odborový svaz profesionálních sborových zpěváků ČSFR byl následně registrován u ministerstva vnitra 24.8.1990. Od samého počátku úzce spolupracoval s ostatními odborovými svazy výkonných umělců, které se sdružily do Konfederace umění a kultury. Ještě před rozdělením státu vystoupily ze svazu základní organizace působící na Slovensku, po něm pak došlo pouze ke změně v názvu svazu z ČSFR na ČR. V roce 1996 bylo z názvu vypuštěno označení „sborových“.

  Činnost svazu se váže na umělecké soubory z oblasti vážné hudby, stanovy pak umožňují vstup dalších profesí.

  Svaz spolu s dalšími organizacemi stál v roce 1990 u vzniku nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů INTERGRAM, v roce 1992 pak u založení NADACE ŽIVOT UMĚLCE, jejímž prostřednictvím je společnými silami naplňován sociální program pro výkonné umělce. V roce 1999 vzniká Sdružení výkonných umělců, které umožňuje lepší a efektivnější spolupráci šesti profesních a odborových organizací výkonných umělců na společných projektech.

  Kopírovat odkaz

  Sociální sítě

  Kontakt

  Adresa

  Senovážné náměstí 23
  Praha 1
  110 00

  Unie orchestrálních hudebníků ČR

  Unie orchestrálních hudebníků ČR

  Praha Praha

  Hudební asociace

  Jako odborová a profesní organizace sdružujeme profesionální hudebníky a další zaměstnance komorních, symfonických, divadelních orchestrů a pěveckých souborů, působících na území České republiky. UNIE OH ČR se také stala jednou ze zakládajících organizací společnosti INTERGRAM, která je kolektivním správcem majetkových práv výkonných umělců podle autorského zákona. Unie OH ČR stála i u vzniku Nadace Život umělce. V roce 1999 se UNIE OH ČR stala také jednou ze zakládajících organizací profesního Sdružení výkonných umělců, které zastupuje odborové svazy a umělecké organizace z většiny uměleckých profesí. Unie OH ČR je členem Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).

  V současné době zastupujeme zájmy a práva členů v těchto institucích:
  Česká filharmonie
  Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
  Národní divadlo Praha
  Státní opera Praha
  Symfonický orchestr Českého rozhlasu
  Divadlo J. K.Tyla Plzeň
  Plzeňská filharmonie
  Divadlo F. X. Šaldy Liberec
  Severočeské divadlo Ústí nad Labem
  Severočeská filharmonie Teplice
  Karlovarský symfonický orchestr Karlovy Vary
  Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně
  Jihočeská filharmonie České Budějovice
  Jihočeská komorní filharmonie
  Jihočeské divadlo
  Filharmonie Hradec Králové
  Komorní Filharmonie Pardubice
  Filharmonie Brno
  Národní divadlo Brno
  Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
  Moravská filharmonie Olomouc
  Moravské divadlo Olomouc
  Moravské divadlo Olomouc
  Janáčkova filharmonie Ostrava
  Slezské divadlo Opava

  Kopírovat odkaz

  Sociální sítě

  Adresa

  Senovážné nám. 23
  Praha 1
  110 00

  Předchozí12Další